Opravy elektroniky - Petr Král


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


TARIF                                                                                              START                                                                     NA MÍRU
Měsíční paušál                                                                                       0 Kč *                                                                         25 Kč
SIM karta (jednorázový poplatek za SIM)                                         100 Kč                                                                          100 Kč
Nové telefonní číslo                                                                            Zdarma                                                                           Zdarma
Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek)                                  Zdarma                                                                           Zdarma
Závazek                                                                                         Bez závazku                                                                     Bez závazku
Účtování                                                                                              60+1                                                                               60+1
 

VOLÁNÍ
Balíček 20 volných minut                                                                         -                                                                                 25 Kč
Balíček 50 volných minut                                                                       80 Kč                                                                           60 Kč
Balíček 100 volných minut                                                                   130 Kč                                                                         100 Kč
Balíček 200 volných minut                                                                   240 Kč                                                                         200 Kč
Balíček 300 volných minut                                                                   330 Kč                                                                         275 Kč
Volání v rámci GoMobil (nad rámec volných minut)                            0.90 Kč                                                                         0.60 Kč
Volání do všech ostatních sítí v rámci ČR (nad rámec volných minut)   1.90 Kč                                                                         1.50 Kč
 

SMS
Balíček 20 volných SMS                                                                        -                                                                                   25 Kč
Balíček 50 volných SMS                                                                      70 Kč                                                                             60 Kč
Balíček 100 volných SMS                                                                  120 Kč                                                                           100 Kč
Balíček 200 volných SMS                                                                  220 Kč                                                                           200 Kč
Balíček 300 volných SMS                                                                  300 Kč                                                                           275 Kč
SMS v rámci GoMobil (nad rámec volných SMS)                             1.00 Kč                                                                          0.60 Kč
SMS do všech ostatních sítí v rámci ČR(nad rámec volných SMS)     1.50 Kč                                                                          1.30 Kč
SMS do zahraničí                                                                              4.00 Kč                                                                          4.00 Kč
MMS v rámci ČR                                                                             4.00 Kč                                                                           4.00 Kč
MMS do zahraničí                                                                            6.00 Kč                                                                           6.00 Kč
 

INTERNET V MOBILU

 

Platím co stáhnu                                                                          1.00 Kč / 1Mb                                                              1.00 Kč / 1Mb
Balíček 150 MB na měsíc                                                                80.00 Kč                                                                       70.00 Kč
Balíček 300 MB na měsíc                                                              150.00 Kč                                                                     130.00 Kč
Balíček 600 MB na měsíc                                                              250.00 Kč                                                                     225.00 Kč
Balíček 1,2 GB na měsíc                                                                350.00 Kč                                                                     330.00 Kč

Balíček 1,5 GB na měsíc                                                                400.00 Kč                                                                     350.00 Kč
 
 

DOPLŇKOVÉ BALÍČKY
Volání zdarma v rámci sítě GoMobil **                                            99.00 Kč                                                                        99.00 Kč

 

 

* Tarif Start - bez paušálu, za předpokladu, že v posledních 6-ti po sobě jdoucích měsících od aktivace GoMobil bude celková provolaná (utracená) částka

   za tyto měsíce minimálně 500 Kč. V opačném případě bude účtován za poslední měsíc udržovací poplatek ve výši 30 Kč. Toto pravidlo bude

   uplatněno nejdříve 6. měsíc od aktivace služby.

 

** V rámci sítě GoMobil voláte zdarma na všechny čísla.